Olej hydraulický

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Olej hydraulický
Kód zákazky: Z20244119
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24951300-8
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty