Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Kód zákazky: Z20244121
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 8 775,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 08:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska cesta 276/98
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS