Odborná literatúra a časopisy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odborná literatúra a časopisy
Kód zákazky: Z20244123
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22213000-6
Predpokladaná hodnota: 161,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty