Osobný automobil

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobný automobil
Kód zákazky: Z20244127
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Predpokladaná hodnota: 25 079,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 15:35
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského ul. 3186/4
93401 Levice
NUTS: -
Miesto dodania: Levice, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty