Nákup technického dusíka 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup technického dusíka 2024
Kód zákazky: Z20244128
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24110000-8
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 14:41
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Jelenecká 135, Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty