Servisná prehliadka RTG STRATO 2000 Digital - digitálny panoramatický röntgen, Pojazdný vysokofrekvenčný röntgenologický prístroj - Diagnostiv X-RAY Unit ECORAY: Skúška dlhodobej stability RTG zariadení

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servisná prehliadka RTG STRATO 2000 Digital - digitálny panoramatický röntgen, Pojazdný vysokofrekvenčný röntgenologický prístroj - Diagnostiv X-RAY Unit ECORAY: Skúška dlhodobej stability RTG zariadení
Kód zákazky: Z20244102
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 51430000-5
Predpokladaná hodnota: 366,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS