Náterové hmoty, farby, a riedidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové hmoty, farby, a riedidlá
Kód zákazky: Z20244094
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44810000-1
Predpokladaná hodnota: 969,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 08:20
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty