Kovové tyče, plechy, fólie a profily

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové tyče, plechy, fólie a profily
Kód zákazky: Z20244103
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44331000-9
Predpokladaná hodnota: 2 119,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty