Prevádzkové prístroje pre MŠ - MČ Petržalka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prevádzkové prístroje pre MŠ - MČ Petržalka
Kód zákazky: Z20244110
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39710000-2
Predpokladaná hodnota: 11 315,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 10:36
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS