Papierové utierky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Papierové utierky
Kód zákazky: Z20244078
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33763000-6
Predpokladaná hodnota: 2 830,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: UNIVERZITA J. SELYEHO
Adresa: Bratislavská cesta
94501 Komárno
NUTS: -
Miesto dodania: Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty