Tonerové náplne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonerové náplne
Kód zákazky: Z20244030
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 655,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 13:30
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty