Bezpečnostno - technická kontrola (BTK) automatického dýchacieho prístroja MEDUMAT Standard2.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezpečnostno - technická kontrola (BTK) automatického dýchacieho prístroja MEDUMAT Standard2.
Kód zákazky: Z20244045
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50421000-2
Predpokladaná hodnota: 6 666,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS