Materiál na čistenie a upratovanie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materiál na čistenie a upratovanie
Kód zákazky: Z20244060
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 31 332,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.6.2024 11:30
Vyhlásenie: 27.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nábr. I. Krasku
92112 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty