Kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20244019
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30192000-1
Predpokladaná hodnota: 1 820,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národné rehabilitačné centrum
Adresa: Sládkovičova
96237 Kováčová
NUTS: -
Miesto dodania: Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty