Náterové hmoty, farby a riedidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kód zákazky: Z20244020
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44832200-3
Predpokladaná hodnota: 431,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty