Výpočtová technika 3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika 3
Kód zákazky: Z20244025
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237100-0
Predpokladaná hodnota: 50 229,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty