Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katétre povlečené liečivom paclitaxel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katétre povlečené liečivom paclitaxel
Kód zákazky: Z20243999
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141210-5
Predpokladaná hodnota: 24 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 08:10
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta k nemocnici
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS