Revízie a opravy individuálnych dýchacích prístrojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revízie a opravy individuálnych dýchacích prístrojov
Kód zákazky: Z20243967
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50413200-5
Predpokladaná hodnota: 1 511,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS