MasterEmaco T-1200 PG- Tmely a konzervačné materiály a lepidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: MasterEmaco T-1200 PG- Tmely a konzervačné materiály a lepidlá
Kód zákazky: Z20243963
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44830000-7
Predpokladaná hodnota: 1 079,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 13:50
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS