Technické plyny a zásobníky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické plyny a zásobníky
Kód zákazky: Z20243955
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24110000-8
Predpokladaná hodnota: 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty