Galantérny materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Galantérny materiál
Kód zákazky: Z20243958
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 19440000-2
Predpokladaná hodnota: 1 420,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 5.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: 43. zásobovacia základňa, Pod horou, Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty