Športové náradie a náčinie pre OR HaZZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Športové náradie a náčinie pre OR HaZZ
Kód zákazky: Z20243942
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 37400000-2
Predpokladaná hodnota: 2 269,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Nové Zámky
Adresa: Hlavné námestie
94002 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty