Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odber, odvoz, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.
Kód zákazky: Z20243914
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90510000-5
Predpokladaná hodnota: 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS