SSD Disky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: SSD Disky
Kód zákazky: Z20243893
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30230000-0
Predpokladaná hodnota: 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: SSD Disky (Z20243893)