Skladané papierové utierky ZZ, celulóza, 2 vrstvy, 3000ks/kartón

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Skladané papierové utierky ZZ, celulóza, 2 vrstvy, 3000ks/kartón
Kód zákazky: Z20243903
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33771000-5
Predpokladaná hodnota: 1 483,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 13:30
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlboká cesta
01024 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS