Decentrál - ND, časti a príslušenstvo na okamžité sprevádzkovanie techniky LaPVO

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Decentrál - ND, časti a príslušenstvo na okamžité sprevádzkovanie techniky LaPVO
Kód zákazky: Z20243906
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39523000-4
Predpokladaná hodnota: 5 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 13:33
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS