Kovové skrine

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kovové skrine
Kód zákazky: Z20243885
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44421722-4
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Hornopotočná 23, Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Kovové skrine (Z20243885)