Dodávkové motorové vozidlo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávkové motorové vozidlo
Kód zákazky: Z20243890
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34136200-1
Predpokladaná hodnota: 29 523,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nemocničná
01726 Považská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty