Odbery a rozbory odpadových vôd ÚZ Častá Papiernička

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odbery a rozbory odpadových vôd ÚZ Častá Papiernička
Kód zákazky: Z20243871
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90733000-4
Predpokladaná hodnota: 720,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka
81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Častá, Pezinok, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS