Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny
Kód zákazky: Z20243870
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39831300-9
Predpokladaná hodnota: 21 144,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 15:42
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mierové námestie
01917 Ilava
NUTS: -
Miesto dodania: Ilava, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS