Pranie bielizne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pranie bielizne
Kód zákazky: Z20243866
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 98310000-9
Predpokladaná hodnota: 22 980,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kožušnícka
91105 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Pranie bielizne (Z20243866)