Motorová nafta

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorová nafta
Kód zákazky: Z20243848
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 7 980,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Štefánikova 786
08501 Bardejov
NUTS: -
Miesto dodania: Bardejov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Motorová nafta (Z20243848)