Nákup informačných tabúľ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup informačných tabúľ
Kód zákazky: Z20243821
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35121300-1
Predpokladaná hodnota: 381,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Sliač, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty