Jednorazový riad

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Jednorazový riad
Kód zákazky: Z20243825
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39222100-5
Predpokladaná hodnota: 2 108,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 08:05
Vyhlásenie: 21.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty