Odpadová nádobka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odpadová nádobka
Kód zákazky: Z20243806
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237000-9
Predpokladaná hodnota: 38,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty