Prenosný počítač - notebook

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prenosný počítač - notebook
Kód zákazky: Z20243770
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 832,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty