Nákup inteligentného farebného multifunkčného zariadenia formátu A3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup inteligentného farebného multifunkčného zariadenia formátu A3
Kód zákazky: Z20243772
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30120000-6
Predpokladaná hodnota: 2 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS