Náhradné diely do PC

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely do PC
Kód zákazky: Z20243777
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237000-9
Predpokladaná hodnota: 2 354,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 08:02
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty