Združená dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Združená dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20243793
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 26 395,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 10:45
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: A. Dubčeka 2400/27
92134 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty