Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky
Kód zákazky: Z20243797
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 883,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.5.2024 12:07
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS