Čistiaci materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiaci materiál
Kód zákazky: Z20243799
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 21 376,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 12:02
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Zakvášov
01701 Považská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Zakvášov 1935/453, Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty