Mäso a mäsové výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky
Kód zákazky: Z20243778
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15100000-9
Predpokladaná hodnota: 34 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. M. R. Štefánika 141/8
94145 Maňa
NUTS: -
Miesto dodania: Maňa, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty