Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20243768
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 16300000-8
Predpokladaná hodnota: 1 283,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty