Hygienické potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické potreby
Kód zákazky: Z20243679
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33711430-0
Predpokladaná hodnota: 6 031,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Slovenská
94034 Nové Zámky
NUTS: -
Miesto dodania: Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty