Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20243751
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Ostatné CPV: 65200000-5
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 102 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.5.2024 12:15
Vyhlásenie: 17.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajský súd v Nitre
Adresa: Štúrova
95048 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Štúrova 9, Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty