Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb IV., poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb IV., poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
Kód zákazky: Z20243489
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85312500-4
Predpokladaná hodnota: 2 688,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 09:13
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS