Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber, odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Kód zákazky: Z20243737
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 25 700,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS