Odborné prehliadky a odborné skúšky vzduchotechnických a klimatizačných zariadení

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odborné prehliadky a odborné skúšky vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
Kód zákazky: Z20243725
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71632000-7
Predpokladaná hodnota: 50 784,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS