Tlač vizitiek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač vizitiek
Kód zákazky: Z20243726
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79820000-8
Predpokladaná hodnota: 80,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 14:30
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tlač vizitiek (Z20243726)