Automatický robotický systém na predúpravu vzoriek s technikou µSPE pre analýzy pesticídov rastlinného a živočíšneho pôvodu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automatický robotický systém na predúpravu vzoriek s technikou µSPE pre analýzy pesticídov rastlinného a živočíšneho pôvodu
Kód zákazky: Z20243691
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39300000-5
Predpokladaná hodnota: 117 717,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jánoškova
02601 Dolný Kubín
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS